Härmed intygar Oregon Scientific att denna Ssmart-klocka (Modell: RA900/SE900) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som ramgår av direktiv 1999/5/EG.NOTA Assicurarsi che l’orologio abbia memoria sufficiente, altrimenti viene visu alizzato no memory (memoria insufficiente) quando si p… Read More